Language select

Klanten

Wij zijn ervan overtuigd dat we goed zijn in wat we doen, maar het is veel belangrijker dat onze klanten dat ook vinden. Bij Caroz staat de klant altijd centraal. Daarom laten wij graag een aantal enthousiaste klanten aan het woord.

 


Waardevolle informatie over de verduurzaming van de economie

 

Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

 

Product? Netwerk samenwerking

 

Deliverable? Naar aanleiding van Speed Docking ’13 heeft Caroz in een big data experiment gekeken naar samenwerkingsvoordelen in de FMCG sector. Caroz bracht in kaart hoe de concurrentiekracht vergroot kon worden door samenwerking tussen verladers, dienstverleners en retailers. Ook werden productiviteitsverbeteringen voor verschillende scenario’s doorgerekend. Dit resulteerde in verbeteringen van 16% tot 25%. Voor de Brabantse en Nederlandse samenleving is dit waardevolle informatie over de verduurzaming van de economie.

 

Meer informatie? Neem contact met ons op.

 

 


MoreInsight in goederenontvangstprocessen

 

Colruyt Group

 

Product? Data- en procesanalyse, benchmarking

 

Deliverable? In 2013 won Colruyt Ghislenghien de Speed Docking competitie in België en Luxemburg. Een diepgaande analyse werd gemaakt van de verzamelde lostijden, verrijkt met informatie uit het systeem van Caroz. Caroz voerde verschillende analyses uit om inzicht te geven in de prestaties van de twee best presterende distributiecentra en de minst presterende locatie. Deze combinatie gaf interessante inzichten en een nieuwe kijk op de goederenontvangst processen van Colruyt.

 

Meer informatie? Neem contact met ons op.

 


De logische keuze binnen uitvoerbare verbetervoorstellen

 

JéWéRET

 

Product? DiZtance

 

Deliverable? JéWéRET zocht een partner die supply chains ontwikkelde én garant stond voor de uitvoerbaarheid van de aangedragen oplossingen. Caroz begeleidde het bedrijf in het verder ontwikkelen van hun supply chain, zodat ze hun leidende positie in de doe-het-zelf markt konden verstevigen. Op basis van interviews met alle afdelingen en gedetailleerde analyses werd aangetoond welke veranderingen de supply chain duurzaam verbeterde. De aangetoonde besparing van 15% werd vervolgens al snel door het bedrijf gerealiseerd.

 

Meer informatie? Neem contact met ons op.

 

 


Samen Koelvers(er)

 

Salad Signature​


Product? Samenwerkingsanalyse, netwerk optimalisatie

 

Deliverable? Caroz heeft de potentiële voordelen van logistieke samenwerking tussen de vier productielocaties (Hamal Signature, Westland, Salsa Food Group en Johma) in kaart gebracht. Zo werd veel inzicht verkregen in de potentiele efficiëntieverbeteringen binnen het netwerk: overlap van stromen, optimale distributiecentrum locatie op groepsniveau en de kansen op het gebied van externe samenwerking. De stapsgewijze en transparante aanpak heeft de bedrijven geholpen bij het in kaart brengen van verschillende verbeterscenario’s, inclusief financiële voordelen.

 

Meer informatie? Neem contact met ons op.

 


Samenwerken aan een optimaal logistiek netwerk

 

Pacombi Group

 

Product? Coördinatie centrum

 

Deliverable? Pacombi Group zocht een partner voor de lange termijn om hun logistieke processen te optimaliseren. Ze wilde optimaal gebruik maken van krachtenbundeling. Mede na de overname en integratie van Van der Windt Verpakkingen werden Facetten als efficiëntie, overlap, controle en inzicht belangrijke selectiecriteria. De definitieve keuze voor Caroz voelde voor Pacombi Group daarom als een natuurlijke keuze. Caroz verzorgt de complete afhandeling en coördinatie van importstromen waarbij de resultaten voor zich spreken.

 

Meer informatie? Neem contact met ons op.

 


Nieuwe inzichten geven richting aan de logistiek van morgen

 

SABIC

 

Product? Data- en procesanalyse

 

Deliverable? Caroz heeft het huidige netwerk en de processen van SABIC in kaart gebracht door de beschikbare data te analyseren en medewerkers te interviewen. Deze input werd vertaald naar een concrete business case die bestond uit vier verbeterscenario’s gericht op een efficiënter, kostengunstiger en duurzamer netwerk. De hieruit verkregen inzichten maken het SABIC mogelijk verder te verbeteren en klaar te zijn voor toekomstige logistieke uitdagingen.

 

Meer informatie? Neem contact met ons op.

 

 


Optimalisatie van logistieke ledennetwerk

 

Superunie

 

Product? Coördinatie centrum

 

Deliverable? Superunie maakte gebruik van verschillende logistieke dienstverleners die elk een deel van de lanes verzorgden. Dit kon slimmer, goedkoper en overzichtelijker. Caroz ondersteunt als onafhankelijke logistieke partner bij het optimaliseren van het logistieke netwerk van de leden. De combinatie van systemen, processen en ervaren transportplanners ontzorgt Superunie maximaal op het gebied van transportmanagement.

 

Meer informatie? Neem contact met ons op.

 

 


Klanten beter bedienen door het slimmer organiseren van transport

 

Vanderlande Industries

 

Product? Data- en procesanalyse, incoterm rationalisatie

 

Deliverable? Vanderlande wilde meer inzicht in de efficiëntie van hun transportstromen. De keuze viel op Caroz vanwege de analytische kwaliteiten, praktische insteek en onafhankelijke positie tussen het bedrijf en haar leveranciers. Door het uitgevoerde onderzoek hebben ze meer controle en grip op hun logistiek. Het slimmer organiseren van transport zorgt ervoor dat ze beter in staat zijn hun klanten te bedienen. Daarnaast ondersteunen de resultaten van het onderzoek bij het ontwikkelen van een toekomstbestendig logistiek netwerk.

 

Meer informatie? Neem contact met ons op

 


Caroz sluit uitstekend aan bij onze praktische benadering van complexe vraagstukken

 

Mercuur Smart Logistics​

 

Product? Data- en procesanalyse

 

Deliverable? Mercuur koos voor Caroz vanwege de praktische benadering van complexe vraagstukken. Aan de hand van de gekoppelde data van Mercuur werd bruikbare informatie naar boven gehaald. Op basis hiervan werd een planningstool ontwikkeld waarmee planners de werklast op het distributiecentrum optimaal kunnen verdelen, de capaciteit van de dockmedewerkers optimaal benutten, en de vrachtwagens van Mercuur efficiënter inzetten. Verbeterpunten zijn inzichtelijk gemaakt, zodat de kwaliteit van dienstverlening wordt verbeterd en vervolgens gewaarborgd.

 

Meer informatie? Neem contact met ons op

 

 


De ideale partner voor onafhankelijk aansturing

 

Südzucker

 

Product? Warehousing, Europees wegtransport

Deliverable? Südzucker wilde haar marktaandeel in het Verenigd Koninkrijk graag uitbreiden. De Engelse klanten werden vanuit het Europese vasteland bediend, met lange doorlooptijden en een wisselende leverbetrouwbaarheid tot gevolg. Een distributiecentrum betrekken in Engeland moest hiervoor uitkomst bieden. Caroz is op zoek gegaan naar een geschikte warehousepartner voor Südzucker. Vervolgens is er gezamenlijk een transport- en opslagplan opgesteld voor de inbound zendingen vanuit de productielocaties in Europa, de opslag in het nieuwe warehouse en de distributie naar de eindklanten. Naast het helpen inrichten van de supply chain in het Verenigd Koninkrijk, coördineert Caroz het warehouse voor Südzucker. Met flexibeler en sneller leveren tot gevolg heeft Südzucker daardoor een hogere leveringsbetrouwbaarheid gerealiseerd in Engeland en Ierland.

 

Geïnteresseerd of meer informatie? Neem contact met ons op.

 


The right carrier for the right job

 

Johma

 

Product? Netwerkanalyse, tenderassistentie

 

Deliverable? Johma besteedde haar logistieke activiteiten al jaren uit aan één logistiek dienstverlener. In de zoektocht naar kansen in haar netwerk schakelde ze Caroz in. Die op basis van haar brede marktkennis en actuele marktprijzen uit het eigen coördinatie centrum al snel een indicatie van mogelijke verbeteropties kon geven. Door uiteindelijk voor iedere zending de juiste logistiek dienstverlener aan te nemen werd een besparing van maar liefst 20% op de transportkosten gerealiseerd.

 

Geïnteresseerd of meer informatie? Neem contact met ons op.

 


Centraal platform voor transport management

 

Fabory

 

Product? Coördinatie centrum

 

Deliverable? De inkomende en uitgaande logistiek is aan verandering onderhevig, mede omdat Fabory meer zendingen onder eigen regie wil coördineren. Om aan deze uitdagingen het hoofd te bieden en meer grip te krijgen op de supply chain zocht Fabory een onafhankelijke partner die de informatievoorziening en coördinatie van de logistieke stromen kon centraliseren. Fabory krijgt nu één totaaloverzicht van de zendingsgegevens, bijbehorende documentatie, kosten en logistieke stuurinformatie. Meer inzicht, meer controle en lagere kosten op het gebied van logistiek ondersteunen Fabory bij het inrichten van haar toekomstbestendige supply chain.

 

Geïnteresseerd of meer informatie? Neem contact

met ons op.

 

.